Berlindisbronwandeling_Eizeringen

Voor onze herfstwandeling hebben we gekozen voor de "Berlindisbronwandeling". 

Sint-Berlindis (feestdag 3 februari) werd waarschijnlijk in het begin van de 10de eeuw in het nabijgelegen Meerbeke geboren.

Berlindis genoot devotie in Brabant en Zeeland. Zij werd aanvankelijk vereerd bij de bron ('mouille') in het dalhoofd van de Moeillebeek, een van de talrijke 'miraculeuze' bronnen die in de zandleem- en (vooral) de leemstreek voorkomen en waarop zich een of andere vorm van heiligenverering heeft geënt, die waarschijnlijk een voortzetting is van een voorchristelijke bronverering.

Berlindis behoort dus tot de regionale volksheiligen die vooral in de buurt van Ninove grote populariteit genoot.

De Dries van het Nelleke wordt gevormd door de Oude Geraardsbergsestraat, de Moeilleweg, de Nellekesstraat en de Eizeringenstraat. Hier staat een vrij grote kapel, toegewijd aan de Heilige Berlindis.

In de buurt van de dries vond in 1333 een gewapend treffen plaats tussen de soldaten van het hertogdom Brabant (Jan III) en het leger van het graafschap Vlaanderen (Lodewijk van Nevers). Deze confrontatie tussen beide legers, waarbij laatstgenoemde verslagen werd, kaderde in de langdurige vijandschap tussen beide machtsblokken. Vandaag spreekt men nog over 'de slag van 't Nelleken'.
Wij vertrekken aan het Café Bij Schaekels wandelknooppunt 16 (zie kaart) en stappen richting wandelknooppunt 174. Na ongeveer 2 uur wandelen hopen we terug bij wandelknooppunt 16 aan te komen.
Aangepaste schoenen zeker niet vergeten.

Berlindisbronwandeling