Kruisdagen-2012

Kruisdagen 2012

maandag 14 mei 2012

vertrek aan de St. Niklaaskerk om 19 uur

Tot voor enkele jaren waren de jaarlijkse “Kruisdagen” in de meeste landelijke parochies een stevig gewortelde traditie. De dagen voor Hemelvaartdag trokken de boeren en hun gezinnen samen met veel parochianen door de velden om Gods zegen af te smeken over “DE VRUCHTEN DER AARDE”.

Wij wensen met deze goede traditie verder te gaan en nodigen U vriendelijk uit om samen biddend en zingend door de velden te trekken langsheen de kapelletjes die deel uitmaken van ons landelijk erfgoed.

Tevens wordt het nieuwe kruisbeeld aan de Molenbeek ingehuldigd.

Wij komen samen aan de kerk van Gooik om 19.00 u.

Nadien bieden we u nog een drankje aan, waarbij u rustig kan blijven zitten voor een gezellige babbel achteraf.