Cursus ruimtelijke ordening-2012

Cursus ruimtelijke ordening, milieu, natuur

13, 20 en 27 februari 2012

Landelijke Gilde Leuven nodigt je graag uit op de jaarlijkse cursus ‘ruimtelijke ordening, milieu, natuur’ voor al onze leden in het arrondissement Leuven, leden gecoro, milieuraad, …

Deze cursus is gratis voor leden Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV, Groene Kring en KLJ.

Tijdig inschrijven (vóór 9 januari 2012) is de boodschap!

Tijdens 3 vrijdagen in januari 2012 komen volgende thema’s aan bod:

-Ruimtelijke ordening: gemeentelijke plannen

-Natuurdecreet: wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen

-Trage wegen: een praktische aanpak 

Meer info in bijlage.