Fruitactie -2011

Fruitactie van de Landelijke Gilden 2011

vrijdag 9 september 2011

Op vrijdag 9 september ging over het hele Vlaamse Land de fruitactie door van de Landelijke Gilden.


Deze actie, voornamelijk ondersteund door 'Plattelandsklassen' en 'Weidepoort' is bedoeld als een gezamenlijke oproep naar het onderwijs om aandacht te schenken aan landbouw en het platteland. In dit kader zijn er diverse mogelijkheden voor scholen om rond thema's als landbouw, biologie, landschap, milieu en natuur, voeding en smaak te werken.


Bij een dergelijk initiatief kon onze Landelijke Gilde niet afzijdig blijven en er werd geopteerd voor een bezoek aan de lagere school 'De Bron' te Gooik-Centrum. Een mand met fruit, fruitsap, confituur en ander lekkers werkelijk als een 'hoorn des overvloeds' – zie ook de foto's -  werd op de bewuste dag naar de school gebracht en de ontvangst was zonder meer hartelijk. Daarbij werd de bedoeling van deze actie kort uitgelegd en educatief materiaal overhandigd. Ook werden folders bezorgd waarin de mogelijkheden van landbouw- en plattelandseducatie beschreven staan samen met promotiemateriaal van Weidepoort.be. Op deze website kan ook heel wat promotiemateriaal en practische ondersteuning worden gevonden. Ook een uitnodiging werd bezorgd voor de leerkrachten om in oktober één van de gratis opleidingen te volgen georganiseerd door Plattelandsklassen vzw.


Nadat wij enkele kiekjes hadden gemaakt bedankte de directrice voor de wat zij een fijne actie noemde en beloofde dat het geschenk een plaats zou krijgen in het lokaal van de lerar(ess)en en dat zij niet zou nalaten om op de eerstvolgende vergadering de actie aan te kaarten en aan te moedigen.


De mensen van de Gilde overhandigden ook nog een uitnodiging van de Dag van de Landbouw en een paar brochures van ons 'Plattelandspad' dat eigenlijk perfect kadert in deze actie. De juffrouw van de klas die wij bezochten repliceerde dat verschillende klassen van de school reeds een bezoek brachten aan ons plattelandspad en dat zij dat zeer goed vonden vooral voor de laatste jaren van het lager onderwijs. En zo horen wij dat ook eens uit een andere hoek.