Spreken over het levenseinde

Spreken over het levenseinde

Praat voor je gaat

levenseinde s

Zolang je gezond bent, lijkt het wat vreemd om al bezig te zijn met de zorg voor het levenseinde.
Toch is het aangewezen
om hier tijdig aandacht aan te besteden.
Wat kun je opsteken als je naar de vormingsavond ‘Praat voor je gaat ‘ komt?
Je krijgt uitleg over vroegtijdige zorgplanning. Wat houdt dat in? Waarom is het belangrijk om vooraf al een beslissing te nemen over het levenseinde? Natuurlijk is het belangrijk om hierover te spreken.
Hoe doe je dat? En met wie? We staan stil bij de wilsverklaring. Wat is de inhoud en het belang hiervan? Het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie komt aan bod en de stand van zaken bij dementie.
De hoofdbedoeling is dat mensen de problematiek van het levenseinde niet uit de weg gaan maar een aanzet krijgen om hierover te kunnen spreken.

Waar : Zaal Familia
Wanneer : Dinsdag 21 februari 2017 om 19h30

KWB