Update_Jaarprogramma_2021

Update Jaarprogramma 2021
 
OPGELET !!!  Ons Ledenfeest en onze Herfstwandeling kunnen niet doorgaan. 
 
De rede moeten we niet ver zoeken. COVID natuurlijk.  Als bestuur vinden we het vandaag onverantwoord 
om extra risico's te nemen. De gezondheid van onze leden is te belangrijk.
De leden die betaald hadden voor het ledenfeest krijgen uiteraard hun centen zo snel mogelijk terug.
 
In 2021 blijft ons nog alleen onze Kerststal. We zijn opzoek naar een mooie en aanvaardbare plaats in Gooik.
 
We werken aan een programma voor 2022. Van zodra we er een zicht op hebben zullen we dit via de gebruikelijke kanalen communiceren.
 

Hou jullie goed en hopelijk zien we jullie op één van de volgende activiteiten.

Het bestuur
 
 
Beste Leden van Landelijke Gilde Gooik ,
  
Datum en plaats van ons Ledenfeest ligt vast. 
We zien elkaar op 27 november 2021 rond 18u30, zoals gewoonlijk in zaal Familia te Gooik.
We bieden aan onze leden een gezellige avond, uiteraard inclusief een hapje en een drankje.
  
Wij zijn ook bezig met de voorbereiding van onze herftswandeling, hopelijk ook ergens in november of december 2021.
Het vinden van een geschikte plaats voor vertrek en aankomst is onze eerste prioriteit op dit ogenblik.
  
Van zodra er meer informatie beschikbaar is i.v.m het Ledenfeest en de herfstwandeling, melden we dit via onze gebruikelijke kanalen.