Verslag 100 Jaar Landelijke Gilde Gooik

100jaarLGG

 

De Landelijke Gilde van Gooik (voorheen Boerengilde) viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en het bestuur was alleszins van oordeel dat ze deze gebeurtenis niet onopgemerkt kon laten voorbijgaan.

100jaar01

Een speciaal jaarprogramma werd boven de doopvont gehouden en de aanzet bestond in een academische zitting die plaats had zondag 5 februari 2017 om 10u30 in de zaal ‘Familia’ te Gooik.

Alle leden werden uitgenodigd alsook een afvaardiging van verschillende verenigingen en organisaties van de parochie en van de gemeente. Uiteraard was ook het gemeentebestuur uitgenodigd. Ondanks het feit dat velen zich lieten verontschuldigen door ziekte of andere verplichtingen (een zondagmiddag moet je weten), werden er ongeveer honderd vijfentwintig aanwezigen geteld, wat zeker aan de verwachtingen voldeed.

100jaar02

Er werd gestart met een receptie om 10u30 gevolgd door een welkomstwoord door onze voorzitster Hilde Van Schepdaal en een godsdienstige bezinning door Piet Chrispeels, proost van de afdeling.

Mooi ingeleid door Chris Dedobbeleer, die als moderator fungeerde, werd het woord verleend aan dhr. Piet Vanthemsche, huidig voorzitter van het ‘Wit-gele Kruis’, voordien onder meer voorzitter van de ‘Boerenbond’ en de ’’Landelijke Gilden’. Dhr. Vanthemsche legde in zijn toespraak vooral het accent op de belangrijkheid voor een lokale gemeenschap van een organisatie als Landelijke Gilden vroeger en nu.

Daarna volgde een half uurtje pauze, voldoende om de dorst te laven en de honger te stillen. Dit intermezzo met Johan de Mulder aan de micro werd ook duidelijk benut door de aanwezigen om met elkaar geanimeerde gesprekken te voeren, contacten te leggen en vriendschapsbanden nauwer aan te halen. Dit moest helaas worden onderbroken voor het volgende agendapunt, maar werd voortgezet na het officiële gedeelte tot na 15u00.

Als laatste punt op de dagorde werden enkele personen geïnterviewd door burgemeester en bestuurslid Michel Doomst. Deze personen waren op een of andere wijze nauw betrokken bij de geschiedenis van onze gilde, hetzij als voorzitter of secretaris, hetzij door opzoekwerk naar de stichting en de eerste 30 jaren waarvoor geen aanspreekbare getuigen meer werden gevonden. Aan de hand van een begeleiden presentatie bestaande uit een 60-tal foto’s werd een beeld geschetst van 100 jaar gildeleven en werden de stichters en de voornaamste voormannen en hun activiteiten en realisaties aanschouwelijk in kaart gebracht.

100jaar03

 

Tussen pot en pint, zoals men dat zegt, werd nog geruime tijd nagekaart en menige herinnering en/of anekdote opgehaald over de tijd van toen. Evenzeer werd van gedachten gewisseld over de werking op vandaag en over de toekomst van de sociale organisaties inclusief Landelijke Gilden.

In de rand van deze viering werd een tentoonstelling opgezet van oude voorwerpen en werktuigen van de boerderij, het veld en het gezin. Daaraan werd een prijskamp gekoppeld met een fles champagne als prijs voor de winnaar. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad behaalde Stefaan Seghers als winnaar een score van 10/10. Nog een vijftal andere deelnemers behaalde eveneens de mooie score van 8/10. Van een mooi resultaat gesproken.

100jaar04

Tot slot kunnen wij stellen dat de Landelijke Gilde van Gooik de start van de viering van zijn jubileumjaar 2017 echt niet heeft gemist. En nu uitkijken naar onze volgende activiteiten en zeker naar de speciale editie van ons Oogstfeest 2017.

Extra foto’s van onze startviering en informatie over onze volgende activiteiten kan je steeds terug vinden op onze website www.landelijkegildegooik.be