Terugblik_op_het_feestjaar_2017

Terugblik op het feestjaar 2017
“100 jaar Landelijke Gilde Gooik”

Op 5 februari 2017 zijn we feestelijk gestart met de viering van 100 jaar Landelijke Gilde Gooik.
Op 18 november hebben we dit feestjaar afgesloten met een druk bijgewoond ledenfeest en de voorstelling van een uniek werk waarin wordt teruggeblikt op de voorbije 100 jaar.

Het voltallige bestuur was sinds half 2016 regelmatig bezig met de planning en organisatie van dit bijzonder jaar. We wilden er in naam van onze voorgangers bestuurders en voor jullie onze trouwe leden iets extra van maken. We voelden het huidig bestuur voelde het als zijn opdracht om de geschiedenis en de historiek tot zijn volle recht te laten komen. We waren dit verplicht aan onze honderdjarige en voor onze opvolgers willen we de nodige historiek nalaten.

We konden ook niet onderdoen ten opzichte van onze voorgangers die:

- in 1922 het 5-jarig bestaan vierden met niet minder dan 220 deelnemers.
- het 25-, 50- en 75-jarig bestaan werd ook op waardige wijze gevierd. Daarbij werden de leden en bestuursleden uitvoerig gehuldigd en letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Terug naar ons feestjaar 2017 en een paar belangrijke activiteiten in functie van de 100 jaar:

- 5 februari 2017 start viering met academische zitting
- Opnieuw inwandelen van het Plattelandspad, één van de vele realisaties van Landelijke Gilde Gooik
- 15 augustus Oogstfeest met o.a. Frans Bauer en Laura Lynn met extra aandacht voor “de tijd van toen”, professioneel verzorgd door de mensen van “de Pikkeling”.
- Het ledenfeest als afsluiter op 18 november met de voorstelling en voorverkoop van het boek “100 jaar Landelijke Gilde Gooik

De samenstelling van het boek “100 jaar Landelijke Gilde Gooik” had “wel wat voeten in de aarde”.
We waren vrij vlug akkoord om een speciale uitgave van een tijdschrift van de Heemkundige Kring aan de 100 jaar Landelijke Gilde Gooik te wijden. Het idee werd in samenspraak met de Heemkundige Kring uitgewerkt met als resultaat: een prachtig rijk geïllustreerd boek.
De voorstelling van dit boek op het ledenfeest van 18 november werd in alle opzichten een waardige afsluiter van ons jubileumjaar. De stemming en de sfeer zaten er dik in van bij de aanvang.
Michel Doomst kreeg de opdracht om onze schrijver Jozef De Neef te interviewen. Er werd ingegaan op het aantal uren dat Jozef bezig was met het samenbrengen van informatie en die informatie dan te ordenen tot een leesbaar boek.
Na het interview werd Jozef onmiddellijk aan het werk gezet om de vele exemplaren die over de spreekwoordelijke toonbank gingen te signeren.

 

afsluit01    
Een zicht op de zaal tijdens de voorstelling van de uitgave “100 jaar Landelijke gilde Gooik”    
afsluit02    
Uw bestuur in 2017 en de helpers van Heemkundige kring Gooik.    

 

Voor meer detail i.v.m. het 100 jarig bestaan van onze Landelijke Gilde Gooik verwijzen we naar ons boek dat nog steeds te koop is voor de prijs van 12,5 € voor leden en 15 € voor niet leden.
Het boek is verkrijgbaar bij de Heemkundig kring Gooik of bij onze voorzitter Hilde of bij Jozef.
Het bestuur wil jullie van harte danken voor de deelname aan de verschillende activiteiten.in 2017.