Paddenbroek, 5 jaar later

Paddenbroek, 5 jaar later                        

Velen onder jullie zullen de artikels in de krant hebben gelezen en/of de uitzending op Ring-TV hebben gezien onder de titels:

‘Europa investeert in zijn Platteland’, of

‘Pajottenland+ zoekt nieuwe Plattelandsprojecten, of

‘Paddenbroek als pilootproject voor samenwerking tussen landbouw- en natuureducatie’, of nog:

‘Persmoment in de Paddenbroek: “landbouw en natuur treffen elkaar”

paddenbroekdsc00807paddenbroekdsc00808

In beeld waren de deelnemers aan deze persconferentie:

  • Doomst Michel, als voorzitter van Pajottenland+,
  • Huwaert Jos, coördinator van P+,
  • Vleugels Hugo van de Landelijke Gilden en van P+
  • Moens Bruno, secretaris van de Paddenbroek, tevens voorzitter van ‘Opbouwwerk Pajottenland,
  • Goolaerts Wouter van Plattelandsklassen vzw,
  • Chrispeels Piet, voorzitter van de vzw Paddenbroek,
  • Aelen Katelijne, medewerkster R.L.Z.Z.Z. en tevens toekomstige medewerker van  Paddenbroek
  • Rekkers An van Regionaal Landschap, tevens hoofdpromotor project ‘Paddenbroek als knooppunt voor educatie natuur, landbouw en platteland.

Dat Pajottenland + de locatie Paddenbroek uitkoos voor deze belangrijke vergadering heeft zeker te maken met de mooie site. Maar ongetwijfeld ook met de belangrijke plaats die de Paddenbroek inneemt in het geheel van projecten die in aanmerking komen voor Europese leader-plus ondersteuning langs de regionale afdeling Pajottenland+.

De drie eerste goedgekeurde projecten werden op de locatie vzw paddenbroek in Gooik aan de pers voorgesteld.  An rekkers van Regionaal Landschap presenteerde het project ‘trage wegen’, een samenwerking tussen het Regionaal landschap en de zeven gemeentebesturen; deze deelnemende gemeenten zijn Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

Katelijne Aelen stelde het project ‘groetjes uit het landschap’ voor, een project van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis van de KUL uit Leuven en het Regionaal Landschap. Ook in dit project zijn er contacten met de zeven genoemde gemeentebesturen.

Het project ‘educatie Pajottenland’ werd voorgesteld door Wouter Goolaerts van Plattelandsklassen vzw. Andere medewerkers en uitvoerders zijn vzw Paddenbroek, Landelijke Gilden, Regionaal Landschap en Riso.

Ook op deze bijeenkomst werd door Jos Huwaert, coördinator van Pajottenland+, een oproep gedaan naar inwoners en verenigingen uit de genoemde gemeenten om nieuwe projecten in te dienen die passen binnen de drie doelstellingen van de regionale plattelandsontwikkeling, namelijk de landelijke economie en recreatie versterken, wonen en verblijven in een sterke regio en de landelijke regio een blijvend karakter bezorgen.

En hij voegde er aan toe:  hebt u een idee, of kent u een buurman of dorpsgenoot die op een voorstel broedt, laat het ons zeker weten. Past het idee binnen de plattelandswerking dan bekijken wij samen hoe wij er een project kunnen van maken. Noteer ook dat de uiterste datum van indiening: 15 maart.

Michel Doomst, voorzitter van de koepel Pajottenland+ en burgemeester van Gooik, verduidelijkte tijdens het persmoment dat het zo noodzakelijk is om van de dorpen leefgemeenschappen te maken en niet te laten uitgroeien tot slaapdorpen. Het versterken van de authentieke waarde van het pajottenland zal hiertoe bijdragen. Zo is samenwerking tussen landbouw en natuur een belangrijk pluspunt, net als de uitbouw van een actieve samenwerking. De zeven gemeenten moeten de geboden kansen benutten om gezamenlijke acties uit te werken, aldus nog Doomst.

Voor de Paddenbroek betekent de goedkeuring van het project ‘educatie Pajottenland’ een belangrijke mijlpaal in zijn vijfjarige geschiedenis. Waar met de subsidies van het eerste goedgekeurd project 2003-2006 vooral werd gewerkt aan de uitbouw van het domein zal de goedkeuring van dit nieuwe project de effectieve start mogelijk maken van arrangementen voor scholen en groepen en het aanbieden van twee uitgewerkte paketten.

Wij nemen ons voor nog uitvoerig terug te komen op deze twee educatieve paketten.

Ook kunnen wij jullie meedelen dat per 18/03 in ons centrum een deeltijdse kracht is gestart en op 16/04 een voltijdse projectcoördinator in dienst kwam om de realisatie van deze opdrachten in goede banen te helpen leiden. Of...de Paddenbroek vijf jaar later!

Jozef De Neef, penningmeester vzw Paddenbroek en oud-secretaris LG - Gooik

paddenbroekdsc00805paddenbroekdsc00806